Головна » 2013 » Липень » 20 » Максимальне сприяння розвитку бізнесу
10:59
Максимальне сприяння розвитку бізнесу

Важливим напрямком економічних реформ в Україні є створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів малого та середнього підприємництва, які є одним з дієвих засобів розв’язання першочергових соціально-економічних питань. Серед них – забезпечення насиченості ринку товарами та послугами, створення конкурентного середовища, істотне поповнення місцевих бюджетів, створення додаткових робочих місць, поліпшення загальних параметрів інвестиційного клімату, тощо. 

 
У сучасних умовах кризових явищ в економіці та обмеженості фінансових ресурсів найшвидше і найефективніше вирішуватимуть ці проблеми саме представники малого та середнього бізнесу, тобто підприємства, що не потребують великого стартового капіталу і мають високу оборотність ресурсів. Сьогодні у ринковому середовищі створюються сприятливі передумови для подальшого розвитку малого та середнього бізнесу. Про заходи і практичні дії влади на створення об’єктивних передумов для динамізації розвитку малого та середнього бізнесу в районі розповіла заступник голови Вишгородської районної державної адміністрації Тамара Григорівна ОВЧИННІКОВА: 
 
– Розвиток малого та середнього бізнесу є важливою умовою трансформації економіки України. Розширення мережі малих і середніх підприємств здатне послабити монополізм, створити необхідні умови конкуренції, заповнити ніші у споживчій сфері. Малий та середній бізнес створює робочі місця, є основним джерелом формування середнього класу, таким чином сприяючи проведенню соціальних реформ. 
 
Сьогодні на обліку в Державній податковій інспекції у Вишгородському районі перебуває майже 9000 суб’єктів малого і середнього підприємництва, при цьому частка середніх підприємств становить лише 1%. Малі та мікропідприємства, а також підприємці практично повністю заповнюють бізнесовий простір району. Така тенденція характерна для усієї держави і Вишгородщина – не виняток. 
 
З урахуванням змін, внесених до Господарського кодексу України та Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» стосовно критеріїв віднесення підприємств до великих, середніх і малих, питома вага малих і середніх підприємств у загальній кількості підприємств регіону складає 99%. 
 
Значущість малого і середнього бізнесу доведена в усьому світі, тому уряд приділив особливу увагу розвитку економіки шляхом створення сприятливого підприємницького середовища. Для сприяння подальшому розвитку підприємництва в Україні прийнятий Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». 
 
Завдання районної влади в цьому напрямі – забезпечити виконання завдань Президента України щодо створення умов для розвитку малого і середнього бізнесу. Тому, з метою підвищення економічних показників розвитку району, розвитку пріоритетних галузей економіки, координації дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємництва, установ ринкової інфраструктури, громадських об’єднань підприємців на забезпечення режиму максимального сприяння створенню та діяльності малого і середнього бізнесу та усунення обмежень, які стримують розвиток підприємницької діяльності, розроблена Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Вишгородському районі на 2013-2014 роки. 
 
Реалізуючи ініціативи Президента України по втіленню Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» за напрямом «Дерегуляція, розвиток підприємництва та реформування надання адміністративних послуг», районна державна адміністрація втілює норми Закону України «Про адміністративні послуги». 
 
До кінця поточного року буде створений Центр надання адміністративних послуг та підготовлені умови для забезпечення безперебійної його роботи. На сьогоднішній день проведена інвентаризація та сформовані переліки адміністративних послуг, що надаються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування району, сформована інформація для внесення відомостей до Реєстру адміністративних послуг, на офіційному сайті Вишгородської районної державної адміністрації та Вишгородської районної ради створено сторінку «Адміністративні послуги». 
 
Реформування системи надання адміністративних послуг є досить актуальним, адже загальна кількість адміністративних послуг, що надаються суб’єктами їх надання складає 1377 послуг, у тому числі управління, відділи та структурні підрозділи надають 83 послуги, місцеві ради району – 417 послуг, виконавчі комітети місцевих рад району – 877 послуг. 
 
– Одним із напрямів в організації успішного бізнесу в нашій країні має бути дієва його підтримка з боку держави, пошук нових методів фінансування малих підприємств і створення орієнтованої на них інфраструктури. З чого вона складається в районі? 
 
– Мережа об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва Вишгородщини є однією з найрозгалуженіших в області і продовжує розвиватись. З початку 2013 року в Старих Петрівцях почала працювати страхова компанія «Скайд». Всього на території району працюють 3 інформаційно-консультативні установи, 1 бізнес-центр, 6 небанківських фінансово-кредитних установ (кредитні спілки та ломбарди), 4 громадські об’єднання підприємців, 1 фонд підтримки підприємництва, 4 страхові компанії. Переважна їх більшість зосереджена у місті Вишгороді, але це логічно, бо економічний розвиток завжди починається з міста. Та й інші населені пункти району, особливо останнім часом, не пасуть задніх. Щороку збільшується кількість підприємств, які виявили бажання працювати далі від мегаполісу – у Нових та Старих Петрівцях, Демидові, Димері, Гаврилівці та інших місцях. А це говорить про розвиток усієї території. 
 
– Які практичні заходи здійснює районна влада для визначення оптимальних шляхів розвитку підприємництва на Вишгородщині? 
 
– У першу чергу ми спрямовуємо свою роботу на реалізацію загальнодержавних напрямів розвитку економіки, враховуючи при цьому особливості місцевого підприємницького середовища. Вивчаючи буденні проблеми бізнесу, районна влада проводить роботу з представниками громадських об’єднань підприємців та суб’єктами господарської діяльності щодо питань, які стримують розвиток підприємництва. Нам вдалося налагодити партнерські стосунки бізнесу, органів місцевої влади і громадських організацій. Активно співпрацюємо у вирішенні спільних проблем та намагаємось створити максимально комфортні умови для стабільного розвитку бізнес-середовища, залучення інвестицій в різні галузі економіки. 
 
Доброю традицією стало щорічне проведення районного бізнес-форуму, де розглядаються актуальні питання партнерського розвитку бізнесу і всього району, налагоджуються взаємозв’язки та формуються плани на майбутнє. Дуже скоро ми зустрінемось на черговому бізнес-форумі та продовжимо нашу спільну роботу. 
 
Ритм роботі адміністрації завжди задає її керівник. Тому глава району Олександр Приходько постійно зустрічається з керівниками великих і малих підприємств, громадськими об’єднаннями підприємців для вивчення і подальшого вирішення проблемних питань бізнесу. Незважаючи на те, що в районі є окремі підприємці, які не бажають працювати у правовому полі, більшість бізнесменів району добросовісно відносяться до своїх обов’язків, своєчасно виплачують заробітну плату працівникам, сплачують податки до бюджету та фондів, приймають участь у соціальних проектах району. Так, разом з небайдужими підприємцями ми проводимо спільні акції: до новорічних та різдвяних свят, Міжнародного жіночого дня 8 березня, 9 травня, Дня захисту дітей, тощо. Окремі підприємці щоденно надають по 20 безкоштовних гарячих обідів хворим та немічним людям, за що ми їх щиро дякуємо. 
 
Всі ми знаємо, що лише стабільні та достатні надходження у бюджет дають можливість розвитку соціальної сфери. Роль малого і середнього бізнесу у цьому питанні постійно зростає. Завдяки спільним зусиллям усіх органів влади та розумінням і довірою бізнесу, у минулому році вдалося вдвічі збільшити кількість підприємців, які сплачують податки. Якщо у 2011 році лише 40% малого бізнесу платили податки у бюджет, то у 2012 році їх частка складає 80 відсотків. У порівнянні до показників 2011 року надходження від малого підприємництва збільшились на 44%, а це 112 млн. грн., або 17% загальних надходжень. 
 
– Що вже зроблено для поліпшення бізнес-клімату в районі? 
 
– Для сприяння підприємницькій діяльності, в районі запроваджена спрощена система реєстраційних та післяреєстраційних процедур започаткування і провадження підприємницької діяльності. Державні реєстратори забезпечують щоденний прийом юридичних та фізичних осіб-підприємців за принципом «електронного єдиного вікна». За січеньчервень 2013 року зареєстровано 92 фізичні особи-підприємці та 60 юридичних осіб, припинили діяльність 63 фізичні особи-підприємці та 22 юридичні особи. 
 
Також запроваджено принцип «єдиного вікна» у роботі дозвільного центру – звернення суб’єктів господарювання та видача документів дозвільного характеру здійснюється виключно через державного адміністратора. У межах діяльності дозвільного центру з початку 2013 року видано 57 документів дозвільного характеру, зареєстровано 20 декларацій відповідності об’єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, які дали право суб’єкту господарювання на здійснення господарської діяльності без отримання дозволу на початок роботи. На консультацію до адміністратора звернулось 77 підприємців, до місцевих дозвільних органів – 43. 
 
З метою сприяння ефективного розвитку підприємництва, діє Програма зайнятості населення Вишгородського району на 2012-2014 роки, яка спрямована запобігати масовому безробіттю, збереження існуючих та створенню нових робочих місць, на організацію професійної підготовки та підвищення кваліфікації безробітних, підтримку самозайнятості та підприємницької діяльності. 
 
Для покращення ситуації на ринку праці цією Програмою передбачено, що безробітні, які перебувають на обліку в районному центрі зайнятості і хочуть розпочати власну справу, мають можливість пройти курси: «Основи підприємницької діяльності» та отримати одноразову допомогу з безробіття для організації підприємницької діяльності. З початку року 8 осіб одержали одноразову виплату допомоги з безробіття для організації підприємницької діяльності в сумі 130 тис. гривень. 
 
– Які очікування у Вас як керівника економічного напрямку від запровадження на районному рівні заходів розвитку малого і середнього підприємництва? 
 
– Можу запевнити, що з боку районної влади докладається максимум зусиль по втіленню Програми економічних реформ. Ми активно працюємо з бізнесом, як великим так і малим, вивчаємо їх проблеми і, якщо це в нашій компетенції, намагаємось вирішити у найкоротший термін. Від того, наскільки стабільно та успішно працює бізнес, залежить якість життя наших мешканців, адже вся бюджетна сфера фінансується з тих податків, які сплачують підприємці. Більше того, основне джерело доходу – заробітну плату – також платить бізнес. 
 
Звичайно, на сьогоднішній день, ми не в змозі врегулювати всі питання, які стримують розвиток підприємництва, це складний і довготривалий процес. Розуміємо, що для формування сприятливого середовища розвитку малого та середнього бізнесу треба ще багато чого зробити та усвідомлюємо, що реформи можна вважати результативними лише тоді, коли досягнуто баланс між економічним зростанням й добробутом окремого мешканця району. 
 
Хочеться сподіватися, що з часом малий та середній бізнес на Вишгородщині займе належне місце у структурі економіки регіону. Ми налаштовані на взаємодію, і будемо робити все для налагодження діалогу та формування ефективного партнерства з підприємницьким сектором. 
 
Підготував Володимир ПОТАПОВ, «Слово»
Категорія: Вишгородська громада | Переглядів: 666 | Додав: komashkov
comments powered by Disqus