Головна » 2014 » Червень » 4 » Роз’яснення для громадян
11:06
Роз’яснення для громадян

Здійснивши аналіз змісту звернень громадян, які надходять до Державної інспекції сільського господарства в Київській області (далі – Інспекція) можна зробити висновок про те, що значна їх кількість стосується вирішення земельних спорів та дотримання суміжними землевласниками і землекористувачами правил добросусідства.

Однак у значній кількості звернень громадян відсутні відомості про наявність у них оформленого права на земельну ділянку, яке може бути порушене неправомірними діями інших осіб. До звернень не долучаються копії правовстановлюючих документів на землю та нерухоме майно, планово-картографічні матеріали, інші документи, що мають істотне значення для розгляду питань по суті. При виїзді на місце державний інспектор у більшості випадків фіксує відсутність встановлених межових знаків, що в свою чергу унеможливлює встановлення порушень.

Таким чином Інспекція рекомендує громадянам, які вважають, що їх права порушені, до звернень долучати копії всіх наявних документів, що підтверджують наявність прав на земельну ділянку, її розмір та конфігурацію та у разі необхідності, замовити та здійснити комплекс землевпорядних робіт зі встановлення (відновлення) меж власної земельної ділянки та закріплення їх в натурі (на місцевості) межовими знаками.

Водночас слід зауважити, що для об’єктивного та всебічного розгляду питань, порушених у зверненнях громадян, і надання ґрунтовної відповіді в межах наданих повноважень, Інспекції необхідно отримати та проаналізувати наявні правовстановлюючі документи на земельні ділянки, документацію із землеустрою, а у разі розгляду питання про самовільне зайняття земельної ділянки – встановити наявність межових знаків земельної ділянки.

Додатково повідомляємо перелік повноважень щодо здійснення державного нагляду (контролю) Інспекцією в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності:

 • веденням державного обліку і реєстрації земель, достовірністю інформації про наявність та використання земель;
 • виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов’язаних із порушенням ґрунтового покриву, своєчасним проведенням рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених проектом рекультивації земель;
 • дотриманням вимог земельного законодавства при набутті права власності на земельні ділянки за договорами купівлі-продажу, міни, дарування, застави та іншими цивільно-правовими угодами;
 • дотриманням правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереженням захисних насаджень і межових знаків;
 • проведенням землеустрою, виконанням заходів, передбачених проектами землеустрою, зокрема за дотриманням власниками та користувачами земельних ділянок вимог, визначених у проектах землеустрою;
 • розміщенням, проектуванням, будівництвом та введенням у дію об'єктів, які негативно впливають або можуть вплинути на стан земель;
 • здійсненням заходів, передбачених проектами землеустрою щодо захисту земель від водної і вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочення, засолення, солонцювання, висушування, ущільнення та інших процесів, що призводять до погіршення стану земель, а також щодо недопущення власниками та користувачами земельних ділянок псування земель шляхом їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами, заростання чагарниками, дрібноліссям та бур’янами;
 • дотриманням строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов’язкового виконання заходів щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;
 • дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;
 • використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення;
 • дотриманням вимог земельного законодавства органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань передачі земель у власність та надання у користування, у тому числі в оренду, зміни цільового призначення, вилучення, викупу, продажу земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах.

Водночас звертаємо увагу, що державні інспектори Управління контролю за використанням та охороною земель Інспекції не здійснюють оперативно-розшукову діяльність, а тому не мають змоги організувати контрольний захід щодо невстановлених осіб, так само як притягнути до відповідальності порушників місце перебування яких невідоме.

Державна інспекція сільського господарства в Київській області, тел.: (044)591-03-42

 

Категорія: Київщина | Переглядів: 370 | Додав: komashkov
comments powered by Disqus