Головна » 2013 » Листопад » 16 » Нам 40!
13:27
Нам 40!
Указом Президії Верховної Ради від 12 квітня 1973 року з частини населених пунктів Києво-Святошинського та Іванківського районів було утворено Вишгородський з центром у місті Вишгороді. Разом з історією нового району розпочинається й історія нашої газети, перший номер якої вийшов 15 листопада 1973 року. За радянських часів, назва «ра­йонки» також була відповідною  – «Світло Ілліча». Перший ре­дак­тор – Андрій Шульга. 

«Звертайтеся до нас у справах, які вас цікавлять і хвилюють, з пропозиціями і порадами, за які ми будемо вам глибоко вдячні» – наголошував у першому номері газети колектив редакції. Минали роки, змінювалися епо­хи, державні політичні погляди та уподобання. Усе це знаходило своє відображення на сторінках га­зети, але незмінним залишилося її головне спрямування – життя району та його мешканців.
 
З набуттям Україною незалежності, змінилися ідеологія та політичні вектори. Проте, в редакції залишився творчій підхід до висвітлення подій і фактів, відтак – постало питання зміни назви газети. Останній номер газети під назвою «Світло Ілліча» вийшов 8 жовтня 1991 року. «Слово», під яким читач знає її сьогодні – також результат творчого підходу. Тут і незмінні біблійні істини («спочатку було слово»), і задекларована відсутність політичної складової, і, зрештою, можливість донести до інших свої думки у вигляді слова. До речі, назву газеті дали читачі в результаті проведеного конкурсу. Дописувачі надіслали 198 пропозицій, серед яких – «Єдність», «Віче», «Вишгород», «Межигір’я», «Вибір» та багато інших. Але більшість пропонували назву «Слово Вишгородщини». 10 жовтня того ж року, на черговій сесії районної ради, затверджена назва «Слово» зі статусом «Народна газета Вишгородщини». У той час редакцію очолював Василь Линовицький. 

З плином часу змінювався і колектив редакції. У різні роки газету очолювали Валентина Яковенко, Галина Макаренко. Про життя трудових колективів, їх турботи, успіхи, прорахунки писали кілька поколінь журналістів. Серед них Володимир Тичина, Йосип Цукерман, Василь Кацимон, Олександр Кущов, Микола Маричевський, Валентина Головань, Микола Сергійчук, Оксана Шупик, Ольга Авраменко та багато інших відданих своїй справі майстрів пера. 

Але редакція це не лише журналісти. Процес підготовки до друку дуже копіткий і трудомісткий. На щиру подяку заслу­говують ко­лишні працівники ре­дакції – бухгалтери Надія Проценко, коректор Ольга Дяченко, оператор ком­п’ю­тер­ного на­бору Людмила Копилова та багато інших творців газети.   

Сьогодні діалог з чи­тачами ведуть Юрій Горовий, Олексій Мотозюк. З самого початку ство­рення га­зети працює її нез­мінним фотокореспондентом  Олександр Коваленко, майже 20 ро­ків редак­цій­ного трудо­вого ста­жу має завідуюча комп’ютерним комплексом Людмила Загоровська. Є у редакції і молоде поповнення, з яких, сподіваюсь, виростуть майбутні Сімонови та Хемінгуеї. Майже рік працюють молоді пра­цівники – Євген Комашков та Марина Погорєлова. 


Газета висвітлює діяльності органів влади та місцевого са­моврядування, а також тру­до­вих колективів підприємств та господарств, їх здобутків і проб­лем, широко відображає ба­­гатогранне життя району, його людей, висвітлює заходи, що проводяться в населених пунктах району, інформує про події в області та країні. Багато матеріалів на різ­номанітні теми, розповідей про незвичайні долі людей. На­ші читачі можуть озна­йо­митися з новинами Вишгородщини, зайшовши на інтернет-сайт газети www.gazetaslovo.at.ua, залишати свої ко­ментарі, відгуки на статті, події та новини.

Безперечно, наша газета не бу­ла б такою без активної участі в її творенні гро­мадськості, профспілкових, ве­те­ранських організацій, бага­тьох керівників трудових колек­тивів – усіх друзів «Слова». Іван Бурдак, Валентина Тимошенко, Микола Король, Микола Горовий, Наталія Рудько, Григорій Алєксєєнко, Володимир Бобир, Ольга Хомицька та багато інших – це ті активні дописувачі, які допомагають редакційному колективу творити справді на­родну газету, вписуючи свої ряд­ки в наш часопис, а відтак, і в літопис району. 

40-річний ювілей газети – це не лише результат роботи працівників ре­дакції, її дописувачів, але й свідчення затребуваності видання у жителів Вишгородщини, справжніх трударів зі своєю славною історією. Вони залишаються вірними їй уже не один десяток років. 

«Слово» – це наша з вами біографія, це історія нашого району. З її сторінок багато поколінь черпали і черпають цікаві новини і розумні поради, коментарі фахівців і життєві історії, зі своїми «плюсами» й «мінусами», але завжди актуальні.

За період від виходу першого номера газети і до сьогоднішнього дня були різні часи. Були успіхи і поразки, пошуки і творчі удачі, проте головним залишалося одне: журналісти минулих років і сьогодення писали і пишуть історію свого славного краю.

Вітаючи співробітників газети, її позаштатних авторів, технічних працівників із спільним для всіх святом – 40-річним ювілеєм «Слова», бажаю нових творчих успіхів, яскравих імен і зростання популярності газети. 

Володимир Потапов, 
редактор «Слова»
Переглядів: 656 | Додав: komashkov
comments powered by Disqus