Головна » 2013 » Листопад » 9 » Концепція «Електронний суд» і кримінальне судочинство
12:13
Концепція «Електронний суд» і кримінальне судочинство
Наш час породжує дедалі більше суспільних проблем, для успішного вирішення яких необхідне проведення досліджень на стику різних наук, що взаємодіють та збагачують одна одну. Нині науки вступають у фазу розвитку, коли взаємозв’язки між ними все більше міцніють, відбувається активне взаємопроникнення та взаємодія.

Швидкий розвиток мережевих технологій та телекомунікацій значно розширили можливості використання ІКТ у всіх сферах життєдіяльності, у тому числі й сфери правосуддя. У нашій країні розвиток інформатизації віднесено до загальнонаціональних пріоритетів. У Законі України «Про Основні засади розвит­ку інформаційного суспільства в Україні 2007-2015 року» зазначається, що одним із головних пріоритетів України є прагнення побудувати орієнтоване на розвиток інформаційне суспільство, у якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися та обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвитку та підвищуючи якість життя.

У зв’язку з цим, на основі швидкого розвитку ІКТ, що все частіше застосовуються у вітчизняному судочинстві, створена та почала діяти Концепція «Електронний суд».

Концепція «Електронний суд», як і електронне правосуддя загалом, знаходить своє вираження саме у положеннях, пов’язаних із доступом до правосуддя. Відповідно у Рекомендаціях №R (95) 11 Комітету міністрів Ради Європи від 11 вересня 1995 року сформульовані основні завдання при розробці та функціонуванні автоматизованих систем судової практики.

Досвід країн Європейського Союзу свідчить про те, що новітні технології мають широкий спектр застосування у судочинстві і судовій системі. У травні 2008 року Європейська комісія у спеціальному комюніке представила Стратегію європейського електронного правосуддя. У ній зазначається, що електронне правосуддя означає застосування в організації роботи суду інформаційних та комунікаційних технологій. Основним пріоритетом Стратегії є створення й підтримка функціонування Європейського порталу електронного правосуддя. Портал покликаний забезпечити високий рівень поінформованості громадян щодо їх прав і надання їм доступу до широкого спектра інформації й послуг усередині судових систем. 

Європейський портал електронного правосуддя є потужним інтернет-ресурсом, на якому можна знайти різноманітну інформацію про діяльність органів судової влади, правила звернення до суду, процесуальне законодавство і судові системи країн-членів ЄС та суміжні інститути (медіацію, правове представництво в суді). Приміром, портал має дуже зручну функцію «пошуку» суду, потрібного особі, за допомогою якої після введення основ­ної інформації про сутність правових вимог скаржника особа отримує інформацію про суд, до якого вона має звернутися.

Під електронним правосуддям слід розуміти державну діяльність, що здійснюється судом по розгляду та вирішенню кримінальних і цивільних справ з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у процесуально-електронній формі.

В Україні Концепцію «Електронний суд» розроблено у 2012 році Державним підприємством «Інформаційні судові системи». Побудова системи електронного суду України має на меті побудову комплексу технічних рішень, виконуючих наступні завдання: 

– надання можливості фізичній або юридичній особі направити до будь-якого суду країни підписаний електронним цифровим підписом документ (апеляційну чи касаційну скаргу) разом з пакетом супутніх документів за допомогою мережі «інтернет»;
– надсилання стороні судового процесу електронної копії процесуального документа або повістки засобами електронного зв’язку (е-mаіl чи SМS);
– розробка та впровадження універсального формату обміну даними, завдяки якому стане можливою передача справ та документів між автоматизованими системами документообігу суду різних розробників – так звана «загальна шина даних».

Запровадження електронного правосуддя передбачає побудову широко розгалуженої системи фіксації не тільки кримінального процесу, але й способів комунікації учасників провадження, проведення дистанційного розгляду кримінальних справ, інтегроване функціонування банку даних справ і судових рішень та інших автоматизованих банків даних, автоматизованих інформаційно-пошукових систем, автоматизованих робочих місць судді, слідчого, експерта, програмно-апаратних комплексів та систем підтримки судової експертизи, автоматичного формування статистичної звітності про діяльність судів, розподілу навантаження на суддів тощо.

В Україні на реалізацію положень Концепції «Електронний суд» у відповідності до наказу Державної судової адміністрації України від 31 травня 2013 року №72 щодо створення Єдиної судової адміністраційної системи та з метою забезпечення своєчасного отримання учасниками судового процесу (кримінального провадження) повісток, повідомлень та інших документів під час розгляду судових справ, запровад­жено порядок обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу із застосуванням автоматизованої системи документообігу суду. Для цього потрібно зареєструватися в системі обміну електронними документами, розміщеній на офіційному веб-порталі Судової влади України за наступною електронною адресою: http://e-court.mail.gov.ua. У процесі реєстрації слід подати заявку на отримання процесуальних документів з конкретної справи в електронному вигляді. Електронний обмін документами між учасниками кримінального процесу сприятиме ефективнішій передачі інформації, суттєво полегшить доступ до процесуальних документів та сприятиме виконанню завдань кримінального провадження.

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що вплив Концепції «Електронний суд» на кримінальне судочинство в Україні полягає у необхідності надання громадянам певної інформації стосовно того чи іншого провадження, спрощенні доступу до правосуддя, а також адаптації національного законодавства до нормативно-правової бази ЄС. Отже, Концепція та її реалізація у кримінальному судочинстві повинна вирішити проблему неефективних процедур офіційних повідомлень та запитів, обміну процесуальними документами, керування справою з боку судді тощо. Крім того, електрон­не правосуддя досить суттєво вплине на територіальну підсудність кримінальних справ, що визначається місцем вчинення кримінальних правопорушень.

О. Чорноблавський, 
старший прокурор прокуратури 
Вишгородського району юрист 3-го класу
Переглядів: 1521 | Додав: komashkov
comments powered by Disqus